grafika kreacja media

Logo

Nazwa firmy jest głównym elementem jej identyfikacji, pozwalającym na odróżnienie jej od innych firm.
Jednak równie ważnym elementem identyfikacji jest znak graficzny – logo firmy.
Aby prawidłowo identyfikować firmę, znak graficzny musi być przedstawiany zawsze w odpowiedniej formie.
Celem Książki Znaku jest więc prezentacja najważniejszych cech i reguł stosowania różnych form znaku graficznego.

Logo – graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową, a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też (np. flaga Unii Europejskiej) jakiejś idei, pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.

Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot poprzez:

przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia, a następnie
powiązanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi.

Logo zawsze nawiązuje w jakiś sposób do przedstawianego tematu. Często konstruowane jest ze stylizowanych i pomysłowo zaaranżowanych pierwszych liter nazwy symbolizowanego podmiotu, lub też zawiera charakterystyczne dla danego podmiotu elementy graficzne. Może jednak symbolizować jakąś ideę jedynie swoim kształtem lub wywoływanym nastrojem (np. zawierać linie łagodne lub łamane, albo też zawierać kolorystykę jaskrawą lub stonowaną). Zawsze jednak powinno podkreślać i w skondensowany sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu. Powinno u odbiorcy wywoływać odpowiednie skojarzenia oraz nastrój, a jeśli to możliwe, motywować również do pożądanej reakcji.

Od strony formalnej logo powinno być schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, i może składać się

tylko z logotypu (stylizacji literowej)
tylko z elementu graficznego będącego symbolem
lub też zawierać połączenie obu tych rzeczy.

Logo ma być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, i dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów. Oprócz wersji podstawowej logo powinno mieć również wersje: pionową (lub poziomą), konturową (obrysową), monochromatyczną (do druku półtonami jednej farby), oraz całotonalną (np. do druku farbą złotą w postaci apli).

W języku potocznym słowa logotyp i logo są błędnie traktowane jako synonimy. Termin logo jest nadrzędny wobec logotypu, aczkolwiek w konkretnym przypadku logo może się składać wyłącznie z logotypu.